Voor ouders

Uw kind begeleiden naar de OK

Als uw kind geopereerd wordt dan is het mogelijk uw kind te begeleiden tot dat hij/zij slaapt.

Het is in het Maastricht UMC+ mogelijk om uw kind te begeleiden tot bij de narcose. U kunt dit aangeven bij de anesthesist. Vantevoren moet u de dvd 'tot ik slaap' bekijken. Deze kunt u op de afdeling zien, maar ook op deze kinderwebsite. In de meeste gevallen zullen de kinderen in het bijzijn van de ouders voorbereid zijn door een medewerker van het pedagogisch team. De pedagogisch medewerker zal u en uw kind begeleiden naar de operatiekamer.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om mee te gaan naar de operatiekamer. Als u angstig (of onzeker) bent voor de operatie van uw kind of weet dat u zeer emotioneel bent op dat moment, dan kan dit de beleving van uw kind en de anesthesie negatief beinvloeden. In dat geval kunt u beter niet meegaan.

Wanneer u beslist dat u bij de inleiding tot narcose van uw kind aanwezig zijn, bespreek dit dan met de verpleegkundige. Zij kan dan de pedagogisch medewerker inschakelen.

Let op: Als u mee wilt gaan naar de ok is het belangrijk om onderstaande brief 'brief ouders- Begeleiding naar OK' te lezen.  Bekijk de video 'voorbereiding voor de OK'