Kinderafdeling B2

Opname

Vaak is aan de ziekenhuisopname al een periode vooraf gegaan met bezoeken aan de huisarts en de polikliniek. Op een bepaald moment valt de beslissing dat uw kind moet worden opgenomen. De medewerkers van de polikliniek handelen een aantal administratieve zaken met u af en schrijven uw kind in voor opname. Na verloop van tijd ontvangt u van het Opnamebureau bericht dat uw kind binnenkort kan worden opgenomen op de kinderafdeling. Hierbij ontvangt u een verpleegkundig anamnese formulier, stuur deze zo spoedig mogelijk retour met de bijgeleverde envelop. Tevens krijgt u een kaartje met informatie om een afspraak te maken met de Medisch Pedagogische Zorg voor de voorbereiding van kind en ouder op de operatie en narcose.

Rooming-in

Er mag 1 ouder bij de patiënt blijven slapen, het opklapbed mag naast het bed van uw kind worden geplaatst, echter er moet ruimte zijn zodat de verpleging goed bij uw kind en eventuele apparatuur kan komen.

Voor ouders is er geen maaltijd voorzien, deze mag u zelf meenemen en in een koelkast 24 uur bewaren en eventueel in de magnetron opwarmen. Ook is er de mogelijkheid om vouchers te bestellen via het Facilitair Portaal. De vouchers kunnen worden afgehaald aan de balie van het Servicebureau Facilitair Bedrijf op niveau 0. De prijs van ontbijt en lunch is € 5,- per persoon, van de warme maaltijd € 10,- per persoon.

Uitstel opname

Het kan voorkomen dat de opname of operatie moet worden uitgesteld. De reden hiervoor kan zijn dat er een spoedoperatie moet plaatsvinden of dat er geen bed beschikbaar is op de afdeling. Bent u nog thuis, dan zullen wij u zo snel mogelijk van het uitstel op de hoogte stellen en een nieuwe datum met u afspreken. Ook als uw kind opgenomen is, kan het zijn dat de operatie alsnog niet door gaat. Dit kan te maken hebben met medische redenen bijvoorbeeld als uw kind grieperig is of als het bloed niet goed is. Ook kan het zijn dat het operatieprogramma van die dag door onvoorziene omstandigheden te lang is uitgelopen. Wij streven ernaar uw kind zo snel mogelijk opnieuw op te roepen.

Voorbereiding thuis

Het is belangrijk uw kind goed voor te bereiden op de opname in het ziekenhuis. De leeftijd en de aard van uw kind bepalen wat u vertelt en op welke manier. Zorg er in ieder geval voor dat u zo eerlijk en eenvoudig moge­lijk vertelt wat er gaat gebeuren. Het van tevoren praten over het prikken van bloed, de eventuele narcose en de dagelijkse gang van zaken, kan de span­ning en de angst voor de opname verminderen.

Zeker bij jonge kinde­ren zijn allerlei medische details echt overbodig. Deze kunnen alleen onnodige angst oproepen. Dreig een kind nooit met de verpleegkundige of de dokter. Bij een bang kind werkt dit alleen maar averechts.

Het is goed uw kind te vertellen waarom hij of zij in het ziekenhuis wordt opgenomen en hoe lang het gaat duren. Voor kinderen is het belangrijk te weten dat het verblijf tijde­lijk is.

Waarschijnlijk kan uw kind de uitleg over de opname niet in één keer begrijpen en verwerken. Het is daarom goed er regelmatig op terug te komen en bijvoorbeeld ook spelenderwijs duide­lijk te maken wat er gaat gebeuren. De voorbereiding door het Pedagogisch Team zal u en uw kind hierbij helpen.

Natuurlijk is deze voorbereiding niet mogelijk bij een spoedopname. Uitleg over de reden van opname en het verblijf zal in het ziekenhuis gebeuren zodra hier een mogelijkheid voor is.

Wat neemt u mee voor u en uw kind?
 • Tandenborstel en tandpasta;
 • Kam en/of borstel; shampoo en douchegel
 • Ondergoed;
 • Pyjama's;
 • Gewone kleren voor overdag;
 • Slippers, sloffen of sneakers
 • Een ochtendjas als u of uw kind die heeft;
 • Eventueel een mobiele telefoon, tablet of laptop, het ziekenhuis heeft namelijk WiFi; (deze kan bewaard worden in een kluisje op de kamer)
 • Alle medicijnen die uw kind thuis gebruikt;
 • Het verzekeringspasje en legitimatiebewijs van uw kind
 • Eventueel maaltijden voor de begeleidende ouder
Opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de informatiebalie in de Serre hal. Van daaruit brengt een UVV-medewerker (Unie voor vrijwilligers) u en uw kind naar de kinderafdeling. De opnamedag is de dag vóór de eventueel geplande operatie. De verpleegkundige, artsen, pedagogisch medewerker etc. komen langs om alles door te nemen, eventuele onderzoeken te doen en u en uw kind voor te bereiden op de operatie. Hier aangekomen meldt de secretaresse van de afdeling aan de verpleegkundige dat u er bent. Als eerste volgt dan een gesprek met een verpleegkundige. Tijdens het opnamegesprek is het een goed moment om vragen te stellen die u heeft of eventuele bijzonderheden door te geven. Ook krijgt uw kind dan de eerste controles. De temperatuur wordt gemeten (vanaf 1 jaar mag dit met de oor thermometer),de lengte wordt gemeten als ook de bloeddruk en pols. Is uw kind jonger dan 1 jaar dan wordt ook de schedelomtrek gemeten. De dag van opname komt de behandelend arts, of diens waarnemer, de anesthesist en de pedagogisch medewerker langs bij uw kind.

Deur

Om veiligheidsredenen wordt onze afdeling 24 uur per dag afgesloten. Wij verzoeken u om uw bezoek te laten bellen op uw mobiele telefoon of een bericht te laten sturen bij aankomst op de afdeling, zodat u zelf de deur kunt openen om uw bezoek binnen te laten.

Smartcard

Door middel van de smartcard kunt u de afdeling betreden. De smartcard is voor ouder(s)/verzorger(s) te verkrijgen bij de secretaresse. (maximaal 1 per patiënt). Hiervoor moet u een machtiging tekenen.

Bezoek

De bezoektijd is van 15.30 uur tot 19.00 uur.  Naast de ouders kunnen er per dag maximaal 2 keer een broertje of zusje op bezoek komen (1 tegelijkertijd).
Ouders mogen de hele dag bij het kind blijven. Overdag samen en vanaf 19.00 uur ’s avonds alleen de ouder die ook blijft slapen.
Er mag maar 1 ouder blijven slapen. Vanaf 8.00 uur in de ochtend mag de andere ouder ook weer komen.
Als uw kind geopereerd wordt mag er maar 1 ouder naar de holding (wachtkamer voor de operatiekamer) én naar de recovery (uitslaapkamer).

Op de afdeling krijgt u een brief met aanvullende informatie rondom te afdelingsregels.

BeterBoek

Tijdens het opnamegesprek krijgt uw kind het BeterBoek uitgereikt. Met het BeterBoek worden kinderen op een heldere, plezierige en laagdrempelige manier geïnformeerd over hun verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen kinderen er een mooi en waardevol bewaarboek van maken, ter herinnering aan het verblijf in het ziekenhuis.

Ter voorbereiding van uw kind op de opname volgen enkele literatuursuggesties:

0-6 jaar:
 • Nijntje in het ziekenhuis, Dick Bruna
 • Betje Big is ziek, Dick Bruna
 • Ik wil niet naar het ziekenhuis, T. Ross
4-8 jaar:
 • De operatie van kleine olifant, José Boone
 • Het ziekenhuis, Herman Verschuren
Vanaf 8 jaar:
 • Eet jouw dokter ook patat?, Ignace Schretlen
 • Naar het ziekenhuis, Silvie Vanhoucke
Voor ouders:
 • Als je kind naar het ziekenhuis moet, José Sagasser i.s.m. De Landelijke Verenging Kind en Ziekenhuis

Smiley

Op woensdag 1 december 2010 zijn we de trotse bezitters geworden van de smiley. Een kinderafdeling komt in aanmerking voor een smiley, als zij voldoet aan de hieronder genoemde criteria.

 • Ouders kunnen de hele dag bij het kind blijven.
 • Een van de ouders kan bij het kind overnachten tijdens een opname.
 • Een van de ouders kan aanwezig zijn bij de inleiding van de narcose.
 • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose.
 • Ouders en kind worden voor de opnamedag gezien door een anesthesist.
Gratis draadloos internet voor patiënten

Alle patiënten (en ouders) op de verpleegafdeling mogen gebruik maken van het Maastricht UMC+ gasten WiFi. Hierdoor kunnen patiënten draadloos internetten of e-mailen vanuit het ziekenhuisbed. Het gebruik van het gasten WiFi is gratis! Wel moet men hiervoor de eigen laptop of tablet meenemen. (Deze kan als hij niet in gebruik is, in het kluisje op de kamer worden bewaard). Kinderen die bedlegerig en langdurig opgenomen zijn kunnen eventueel een iPad via de Medisch Pedagogische Zorg lenen. Op de PICU (intensive care) is i.v.m. de gevoelige apparatuur geen gebruik van het Maastricht UMC+ gasten WiFi mogelijk.

Video-team

In navolging van enkele andere afdelingen in het ziekenhuis maken we video opnames van verpleegkundige handelingen en situaties. Deze opnames worden vervolgens door verpleegkundigen op de afdeling besproken. Op deze wijze leren we van wat wij zien en kunnen dit verbeteren waar nodig is. Doelstelling is om de veiligheid en kwaliteit op de afdeling te bevorderen door van elkaar te leren en kritisch te kijken naar de manier waarop er gewerkt wordt. Er zullen video-opnames worden gemaakt van verpleegkundigen terwijl ze aan het werk zijn. De opnames blijven bewaard op de afdeling (zij zullen dus niet op YouTube of op televisie verschijnen). De kans bestaat dat uw kind in beeld komt wanneer medewerkers met de camera gevolgd worden. Wij zullen uw toestemming vragen voor het opnemen van videobeelden van verpleegkundigen terwijl zij uw kind verzorgen. Uw mondelinge toestemming is voldoende. Uw medewerking is geheel vrijwillig. U heeft ten alle tijden de vrijheid om op deze beslissing terug te komen. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Meer informatie over Kindergeneeskunde vindt u hier.

Route en Parkeren

Sluit de enquête