Kinder Dagverpleging C2

De kinderafdeling heeft een eigen Kinder Dagverpleging op C2.
Kinderen worden 1 dag opgenomen, voor een behandeling, onderzoek of operatie. De afdeling is geopend van 7.30-16.30 uur.

Het kind meldt zich met de ouder(s) of verzorger(s) op afdeling B2 en worden doorverwezen naar C2.
Op C2 is geen bezoek toegestaan. Ouders of verzorgers kunnen bij het kind blijven. Broertjes of zusjes mogen niet meekomen.

Borden met 'Kinder Dagverpleging' wijzen u naar de afdeling.

 

Sluit de enquête