Ziek zijn, behandelingen ondergaan, opname in het ziekenhuis geeft niet alleen lichamelijke problemen. Als gevolg van deze, voor deze voor u nieuwe situatie, kunnen zich ook andere problemen voordoen. U maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de ziekte van uw kind en de gevolgen hiervan voor uw werk, gezin of uw financiële omstandigheden. De medisch maatschappelijkwerker kan u bij deze problemen begeleiden en ondersteunen.

Welke hulp biedt het maatschappelijk werk?

  • Ondersteunende gesprekken met u, om u te helpen uw gedachten en gevoelens onder woorden te brengen
  • Het bieden van psychosociale begeleiding en adviezen
  • Psycho-educatie: uitleg geven over gedrag, reacties, gevoelens en emoties rond u en uw kind.
  • Begeleiding bij praktische en materiele problemen die door de ziekte van uw kind zijn ontstaan.
  • Contacten met derden regelen; bijvoorbeeld lotgenoten, artsen, patientenorganisatie. Eventueel verwijzen naar andere instanties/hulpverleners.

U kan altijd rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk, ook kunt u de behandelend arts of verpleegkundige vragen om contact op te laten nemen. Ons secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. telefoonnummer: 043-3875118

Privacy

Het is voor u mogelijk om alleen met de medisch maatschappelijk werker te praten. wij hebben beroepshalve een geheimhoudingsplicht en behandelen uw gegevens vertrouwelijk. wanneer het in uw belang is dat er overleg nodig is met de behandelend arts en/of verpleging, wordt dit vooraf met u besproken.

Sluit de enquête