Klachtenregeling Maastricht UMC+

Wij vinden het erg belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en verzorging die u bij het Maastricht UMC+ krijgt. Als u niet tevreden bent, laat het ons dan weten. De klachtenopvang van het Maastricht UMC+ biedt u mogelijkheden om te komen tot een oplossing. Door uw klacht kenbaar te maken, helpt u ons bovendien om onze dienstverlening verder te verbeteren.

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

  • Op de plek waar uw klacht ontstaan is, bij de betrokken medewerkers. Als iets niet goed is gegaan, roept dat meestal vragen of ongenoegen op waarover u het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid wilt hebben. Dat kan vaak het beste door de betrokken medewerkers hierover aan te spreken. Zij zullen graag met u in gesprek gaan en uw vragen beantwoorden of uw ongenoegen bespreken.
  • Bij de patiëntenvoorlichters in het Patiëntenvoorlichtingscentrum. Als u liever met iemand anders dan de direct betrokken medewerkers wilt praten over uw klacht, dan kunt u uw klacht bespreken met de patiëntenvoorlichters in het Patiëntenvoorlichtingscentrum. Meer informatie  
  • Bij de klachtenfunctionaris Als u behoefte heeft aan advies of ondersteuning bij de verschillende manieren waarop u met uw klacht kunt omgaan, kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Meer informatie
  • Bij de Klachtencommissie. Als u een uitspraak wilt over de gegrondheid van uw klacht of de hierboven beschreven mogelijkheden niet tot het door u gewenste resultaat hebben geleid, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Maastricht UMC+. Meer informatie
  • Door het indienen van een aansprakelijkheids- en/of schadeclaim. Wanneer u van mening bent dat schade is ontstaan door het handelen van medewerkers van het Maastricht UMC+, kunt u het Maastricht UMC+ daarvoor aansprakelijk stellen. Wanneer sprake is van zaakschade, bijvoorbeeld beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, kan een beroep worden gedaan op de WA-verzekering van het Maastricht UMC+. Meer informatie
  • Door een beroep te doen op de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Als uw klacht of claim niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak vragen. Slechts in hoge uitzonderingsgevallen kunt u rechtstreeks bij de Geschillencommissie terecht. Meer informatie 

Het Maastricht UMC+ beschikt over een klachtenregeling die aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) voldoet. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Voor meer informatie kunt terecht op de pagina klacht indienen van het MUMC+

Sluit de enquête