Kinder Comfort Team

Kinderpalliatieve zorg is de gehele zorg voor lichaam, geest en ziel voor kinderen en hun gezin die te maken krijgen met een ziekte die kan leiden tot een kortere levensverwachting.

De zorg start wanneer de ziekte wordt vastgesteld. Het maakt daarbij niet uit of er een behandeling mogelijk is ter genezing of niet. Deze palliatieve zorg omvat lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel welzijn. Het gaat vooral om het verbeteren of zo lang mogelijk behouden van de kwaliteit van leven. Maar ook als het levenseinde nadert/ dichtbij is wordt het kind en het gezin geholpen om de zorg zo comfortabel als mogelijk te laten verlopen. De zorg, ondersteuning en nazorg aan ouder(s) en eventuele andere kinderen, behoort ook tot kinderpalliatieve zorg.

De meeste zorgverleners komen niet zo heel vaak in aanraking met een kind dat (mogelijk) gaat sterven. De kinderpalliatieve zorg is daardoor redelijk onbekend. Het is voor de meeste zorgverleners dan fijn dat er ondersteuning mogelijk is van een gespecialiseerd team, het Kinder Comfort Team (KCT).

Elk academisch ziekenhuis heeft een KCT. Een KCT is een team dat bestaat uit zorgmedewerkers met medische, verpleegkundige, psychosociale, pedagogische en spirituele kennis op het gebied van kinderpalliatieve zorg. De teams werken nauw samen met een regionaal netwerk van zorgverleners die zich gespecialiseerd hebben in kinderpalliatieve zorg. Door deze samenwerking kunnen we zorg dichtbij u regelen. Op www.kinderpalliatief.nl vindt u informatie over de landelijke organisatie van de Kinder Comfort Teams en de regionale netwerken.

Het Kinder Comfort Team Maastricht

In 2020 is het Kinder Comfort Team in Maastricht van start gegaan.
Het KCT Maastricht kan door zorgverleners en ouders geconsulteerd worden voor vragen over Kinder Palliatieve Zorg. Het team denkt mee over medische onderwerpen, hoe voer ik een lastig gesprek, hoe ga ik om met geestelijke en sociale problemen en hoe geven wij het ziek zijn een plek in ons leven. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Afstemmen informatie tussen verschillende zorgverleners
  • Opstellen van een Individueel Zorgplan (IZP)
  • Psychosociale zorg
  • Overdracht van ziekenhuis naar huis
  • Verlichting van klachten
  • Stappenplan medicatie in de laatste levensfase
  • Nazorg

In principe kan elke zorgverlener een kind aanmelden bij het Kinder Comfort Team. De  hoofdbehandelaar (uw vaste behandelend arts) moet hier wel van op de hoogte zijn. Na aanmelding gaan de casemanagers aan de slag met het verzamelen van de benodigde informatie van betrokken zorgverleners. Daarna vindt een huisbezoek plaats voor een eerste gesprek. Na dit gesprek wordt uw kind besproken in een patiënten bespreking waar alle betrokken zorgverleners aanwezig zijn en waar ook de hoofdbehandelaar en huisarts voor worden uitgenodigd. Na afloop van dit overleg wordt een advies vastgelegd dat tijdens een polibezoek met u besproken wordt. Dit advies gaat ook op schrift naar alle zorgverleners.

U kunt het KCT bereiken via


E-mail: kindercomfortteam@mumc.nl
Telefonisch: 043-3871067 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.) 

Meer weten over de Kinder Comfort Teams? Klik hier voor de link.

 

Kinder comfort team
Kinder Comfort Team MUMC+
Kinder confort
Sluit de enquête