Overgewicht bij kinderen (COACH-programma)

Met het COACH programma van het Maastricht UMC+ wordt daadwerkelijk iets gedaan aan het grote aantal kinderen met overgewicht of zelfs zwaar overgewicht (obesitas) in de zuidelijke regio. COACH, het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare, is een centrum dat zich richt op de gezondheidszorg en langdurige zorg-op-maat begeleiding voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht en obesitas. Veelal gaat het om aanpassing van leefgewoonten en pedagogische ondersteuning.

Het doel van het programma is serieus, maar de uitvoering is motiverend, stimulerend, leuk en uitdagend voor de kinderen.

In het Maastricht UMC+ krijgen de kinderen de medische zorg en begeleiding die nodig is op weg naar een gezonde leefstijl, dat alles in samenwerking met externe partners uit de regio. In het begeleidingsprogramma wordt gezocht naar actieve werkvormen die bewustwording en gedragsverandering tot stand kunnen brengen. Zo volgen de kinderen buiten de ziekenhuismuren beweeg- en sportprogramma’s en sinds kort kookworkshops. Om het programma compleet te maken wordt binnenkort gestart met een geheel nieuwe methode om gedragsverandering tot stand te brengen door de inzet van improvisatietheater.

Niet alleen de kinderen nemen deel aan het programma, ook ouders, broertjes en zusjes worden erbij betrokken. Immers, overgewicht en obesitas moeten niet alleen behandeld worden bij het betrokken kind zelf, maar ook in de omgeving van het kind. Doordat activiteiten in het COACH-programma afgestemd zijn op de behoefte van de gezinnen, lukt het om die gezinnen langdurig te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Het onderzoeken van de gezondheid

Voordat de begeleiding kan beginnen vindt er eerst een uitgebreid gezondheid onderzoek plaats. Kinderen die voor het COACH programma in aanmerking komen worden hiervoor 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens deze opname wordt elk kind grondig onderzocht op de aanwezigheid van eventuele oorzaken van het overwicht. Ook wordt er gekeken naar de gevolgen van het overgewicht op de totale gezondheid van het kind.

Begeleiding naar een gezonde leefstijl

Als de gezondheid en de leefstijl van het kind helemaal in kaart is gebracht worden alle bevindingen besproken binnen het COACH team en komt er een zorg-op-maatplan. Vastgestelde aandoeningen worden behandeld. Vervolgens neemt het team het kind en de ouders bij de hand op weg naar een gezondere leefstijl. Maandelijks bezoeken kinderen en hun ouders onze polikliniek. Stap voor stap zullen daar kleine veranderingen aan leefstijl worden voorgesteld. Het doel is dat het hele gezin mee doet aan deze veranderingen.

Het veranderen van de leefstijl door langdurige begeleiding heeft ook effect op de leefstijl van de volgende generatie. Zo wordt voorkomen dat het probleem van generatie op generatie wordt overgedragen.

Alles draait om gezonde voeding en genoeg bewegen. Maar deze gedragsverandering is niet altijd makkelijk. Daarom is er voor de kinderen en hun ouders pedagogische en psychologische ondersteuning.

Meer informatie vindt u op de website van Coach Maastricht en op MUMC TV:

Sluit de enquête