Polikliniek Anesthesiologie:

Om de ingreep zo veilig mogelijk te laten verlopen, moet de anesthesioloog een duidelijk beeld hebben van de gezondheidstoestand van uw kind. Daarom heeft u vóór de ingreep een afspraak op de polikliniek Anesthesiologie. Klik hier voor meer informatie.

Afdeling B2, PICU, G3, A2 en Dagcentrum:

Wordt uw kind voor een operatie, onderzoek of behandeling onder narcose opgenomen dan is ons advies contact op te nemen met de Medisch Pedagogische Zorg. U kunt dan een afspraak maken om uw kind voor te bereiden. Het telefoonnummer kunt u vinden via de link naar de informatiekaart onderaan de pagina.
Tijdens de voorbereiding krijgt uw kind uitleg over bijvoorbeeld het narcosekapje, het infuus en de gang van zaken rondom de narcose. Uw kind kan met de verschillende materialen kennis maken, deze voelen en ruiken of ermee spelen. De pedagogisch medewerker kan uw kind helpen bij vragen of angsten.

Er kan één ouder/verzorger het kind begeleiden totdat hij of zij onder narcose is.
De pedagogisch medewerker zal u hierop voorbereiden waarbij u eventuele vragen kunt stellen.
Als u denkt angstig, zeer emotioneel of onzeker te zijn op dat moment, dan kan het zijn dat uw kind dit merkt en onrustig wordt. In dat geval kunt u misschien iemand anders, waarbij uw kind zich op zijn gemak voelt, vragen om mee te gaan. Een andere mogelijkheid is dat u hierin begeleid wordt door de pedagogisch medewerker. Neem hiervoor contact op met de Medisch Pedagogische Zorg.

Als u en uw kind geen voorbereiding nodig heeft maar wel begeleiding rondom de narcose vanwege bijvoorbeeld angst, dan adviseren wij u ook om contact op te nemen met de Medisch Pedagogische Zorg.

Het belang van voorbereiden:

Belangrijk is dat uw kind weet waarom hij/zij een operatie krijgt. Door uw kind voor te bereiden op een onderzoek krijgt uw kind grip op de situatie en neemt u onzekerheden en angsten weg. Onzekerheid geeft spanning en maakt uw kind angstig.

Een eerlijke voorbereiding is minder beangstigend dan een vaag weten en voorkomt of neemt fantasieën weg. Door uw kind waarheidsgetrouw te informeren blijft het vertrouwen in de ouders bestaan.

 

 

Sluit de enquête