Voor ouders

Opname

Opname

Vaak is aan de ziekenhuisopname al een periode vooraf gegaan met bezoeken aan de huisarts en de polikliniek. Op een bepaald moment valt de beslissing dat uw kind moet worden opgenomen. De medewerkers van de polikliniek handelen een aantal administratieve zaken met u af en schrijven uw kind in voor opname. Na verloop van tijd ontvangt u van het Opnamebureau bericht dat uw kind binnenkort kan worden opgenomen op de kinderafdeling. Hierbij ontvangt u een verpleegkundig anamnese formulier, stuur deze zo spoedig mogelijk retour met de bijgeleverde envelop. Tevens maakt u een afspraak met het Pedagogisch Team voor de voorbereiding van kind en ouder op de operatie en narcose. Indien er geen voorbereiding heeft plaatsgevonden, kunt u niet mee tot op de operatiekamer om uw kind te begeleiden. Indien uw kind acuut wordt opgenomen, volgt een andere procedure.

Rooming-inn

Er mag 1 ouder bij de patiënt blijven slapen, het opklapbed mag naast het bed van uw kind worden geplaatst, echter er moet ruimte zijn zodat de verpleging goed bij uw kind en eventuele apparatuur kan komen.

Uitstel opname

Het kan voorkomen dat de opname of operatie moet worden uitgesteld. De reden hiervoor kan zijn dat er een spoedoperatie moet plaatsvinden of dat er geen bed beschikbaar is op de afdeling. Bent u nog thuis, dan zullen wij u zo snel mogelijk van het uitstel op de hoogte stellen en een nieuwe datum met u afspreken. Ook als uw kind opgenomen is, kan het zijn dat de operatie alsnog niet door gaat. Dit kan te maken hebben met medische redenen bijvoorbeeld als uw kind grieperig is of als het bloed niet goed is. Ook kan het zijn dat het operatieprogramma van die dag door onvoorziene omstandigheden te lang is uitgelopen. Wij streven ernaar uw kind zo snel mogelijk opnieuw op te roepen.

Voorbereiding thuis

Het is belangrijk uw kind goed voor te bereiden op de opname in het ziekenhuis. De leeftijd en de aard van uw kind bepalen wat u vertelt en op welke manier. Zorg er in ieder geval voor dat u zo eerlijk en eenvoudig moge­lijk vertelt wat er gaat gebeuren. Het van tevoren praten over het prikken van bloed, de eventuele narcose en de dagelijkse gang van zaken, kan de span­ning en de angst voor de opname verminderen.

Zeker bij jonge kinde­ren zijn allerlei medische details echt overbodig. Deze kunnen alleen onnodige angst oproepen. Dreig een kind nooit met de verpleegkundige of de dokter. Bij een bang kind werkt dit alleen maar averechts!

Het is goed uw kind te vertellen waarom hij of zij in het ziekenhuis wordt opgenomen en hoe lang het gaat duren. Voor kinderen is het belangrijk te weten dat het verblijf tijde­lijk is.

Waarschijnlijk kan uw kind de uitleg over de opname niet in één keer begrijpen en verwerken. Het is daarom goed er regelmatig op terug te komen en bijvoorbeeld ook spelenderwijs duide­lijk te maken wat er gaat gebeuren. De voorbereiding door het Pedagogisch Team zal u en uw kind hierbij helpen.

Natuurlijk is deze voorbereiding niet mogelijk bij een spoedopname. Uitleg over de reden van opname en het verblijf zal in het ziekenhuis gebeuren zodra hier een mogelijkheid voor is.

Opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de informatiebalie in de Serrehal. Van daaruit brengt een UVV-medewerker (Unie voor vrijwilligers) u en uw kind naar de kinderafdeling. De opnamedag is de dag vóór de eventueel geplande operatie. De verpleegkundige, artsen, Pedagogisch Team etc. komen langs om alles door te nemen, eventuele onderzoeken te doen en u en uw kind voor te bereiden op de operatie. Hier aangekomen meldt de secretaresse van de afdeling aan de verpleegkundige dat u er bent. Als eerste volgt dan een gesprek met een verpleegkundige. Tijdens het opnamegesprek is het een goed moment om vragen te stellen die u heeft of eventuele bijzonderheden door te geven. Ook krijgt uw kind dan de eerste controles. De temperatuur wordt gemeten (vanaf 1 jaar mag dit met de oorthermometer),de lengte wordt gemeten als ook de bloeddruk en pols. Is uw kind jonger dan 1 jaar dan wordt ook de schedelomtrek gemeten. De dag van opname komt de behandelend arts, of diens waarnemer, de anesthesist en de pedagogisch medewerker langs bij uw kind.

Deur

Om veiligheidsredenen wordt onze afdeling 24 uur per dag afgesloten. Wij verzoeken u om uw bezoek te laten bellen op uw mobiele telefoon of een sms te sturen bij aankomst op de afdeling, zodat u zelf de deur kunt openen om uw bezoek binnen te laten.

Smartcard

Door middel van de smartcard kunt u de afdeling betreden. De smartcard is voor ouder(s)/verzorger(s) te verkrijgen bij de secretaresse. (maximaal 1 per patiënt). Hiervoor moet u een machtiging tekenen.

Bezoek

De bezoekuren zijn dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 19.00 uur.

De tijd tussen 12.00 en 15.00 uur is gereserveerd voor de verzorging en de rust van uw kind.

Een jong kind kan nog niet begrijpen waarom het in het ziekenhuis is en dat dit verblijf maar tijdelijk is. Zij kunnen zich in de steek gelaten voelen. De aanwezig­heid van de ouders kan er dan voor zorgen dat het kind zich veiliger voelt. Oudere kinderen begrijpen beter wat er gebeurt, ook zij vinden het fijn als u er elke dag bent. Wij verwachten van u een actieve rol in de verzorging.

Indien het moeilijk te regelen is elke dag bij uw kind te zijn, is het wellicht mogelijk dat een ander vertrouwde persoon voor korte of langere tijd bij het kind is.

Broertjes, zusjes, andere familieleden en vriendjes of vriendinnetjes mogen op bezoek komen.  Er mogen maar 2 bezoekers per patiënt komen. De deuren van de afdeling zijn vanwege veiligheid gesloten. Het bezoek dient contact met u op te nemen, zodat u zelf de deur voor het bezoek van uw kind kunt openen. Als uw kind tijdens het bezoekuur verzorging nodig heeft, vragen wij het bezoek de kamer even te verlaten. Het kan zijn dat voor uw kind andere bezoekregels gelden. Als dit het geval is, laten wij u dit weten.

Bezoekers die verkouden zijn of in contact zijn geweest met iemand met een infectieziekte (bijv. waterpokken), moeten dit vooraf aan de verpleegkundige doorgeven. In overleg wordt dan bekeken of en hoe het bezoek kan doorgaan.

BeterBoek

Tijdens het opnamegesprek krijgt uw kind het BeterBoek uitgereikt. Met het BeterBoek worden kinderen op een heldere, plezierige en laagdrempelige manier geïnformeerd over hun verblijf in het ziekenhuis. De uitgave licht voor aan de hand van tekst, strips, puzzels, spelletjes, kleurplaten, weetjes en links. In Het BeterBoek kunnen bevriende kinderen op de kinderafdeling, verpleegkundigen en artsen hun naam en een berichtje noteren. Er is ruimte waar kinderen o.a. hun polsbandje en mooiste beterschapskaart kunnen inplakken. Kinderen kunnen aangeven hoe ze zich voelen en wat ze fijn of vervelend vinden. Bovendien kunnen in Het BeterBoek verhalen en gedichten worden geschreven. Zo kunnen kinderen van de uitgave een mooi en waardevol bewaarboek, ter herinnering aan het verblijf in het ziekenhuis, maken.

Ter voorbereiding van uw kind op de opname volgen enkele literatuursuggesties:

0-6 jaar:

 • Nijntje in het ziekenhuis, Dick Bruna
 • Betje Big is ziek, Dick Bruna
 • Ik wil niet naar het ziekenhuis, T. Ross

4-8 jaar:

 • De operatie van kleine olifant, José Boone
 • Het ziekenhuis, Herman Verschuren

Vanaf 8 jaar:

 • Eet jouw dokter ook patat?, Ignace Schretlen
 • Naar het ziekenhuis, Silvie Vanhoucke

Voor ouders:

 • Als je kind naar het ziekenhuis moet, José Sagasser i.s.m. De Landelijke Verenging Kind en Ziekenhuis

Op www.mumc.nl kunt u onder kindergeneeskunde nog meer informatie vinden als uw kind een bezoek moet brengen aan het Maastricht UMC+. 

KanjerKetting

Kinderen die voor kanker in het ziekenhuis worden behandeld, hebben het vaak zwaar, ze hebben een lange weg te gaan met veel behandelingen. Om hen een steuntje in de rug te geven, is een speciaal beloningssysteem bedacht: de KanjerKetting. De KanjerKetting is voor alle kinderen tot achttien jaar, die voor een vorm van kanker worden behandeld. Bij het eerste onderzoek krijgt het kind een koord met daaraan letterkralen van zijn of haar voornaam. Dit is de start van de Ketting, vervolgens verdient het kind voor elke behandeling, elk onderzoek of speciale gebeurtenis een speciale KanjerKraal. Kinderen kunnen kralen krijgen voor zaken als scans, prikken, een nachtje slapen in ziekenhuis, inbrengen sonde, chemotherapie, radiotherapie, operatie, beenmergpunctie, bloedtransfusie, sondevoeding, een supergoede dag, een vreselijke rotdag, spoedopname, radioactieve behandeling, maar natuurlijk ook voor de verjaardag. Het gebruik van een beloningssysteem als de KanjerKetting kan kinderen helpen bij het ondergaan van de verschillende behandelingen. Maar dat is niet alles. De kralen stimuleren ook de verwerking van het ziekteproces en de communicatie. Het is een gespreksonderwerp tussen patiëntjes onderling, maar ook voor mensen uit hun omgeving. Het maakt praten met ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en klasgenootjes makkelijker. Zo ontstaat er meer begrip voor het zieke kind.
www.kanjerketting.nl

Franniez

Om kinderen die lijden aan een chronische ziekte te steunen en motiveren, hanteert het Maastricht UMC+ een spaarsysteem, Franniez genaamd.
Op het moment dat de diagnose van een chronische ziekte wordt gesteld, ontvangt het kind op de Kinderafdeling of de polikliniek een Franniez-spiraal, die nog het meest doet denken aan een uitvergrote DNA-structuur. De Franniez methode bestaat uit een spiraal, treden en stickers plus een digitaal dagboek.
De afbeelding op de sticker symboliseert een gebeurtenis, ingreep of ervaring, bijvoorbeeld een prik, een operatie of een scan. Zo ontstaat er een soort beeldverslag van de behandeling van de ziekte. Met dit verzamelsysteem hopen de behandelend artsen en verpleegkundigen de kinderen te motiveren in de omgang met hun ziekte zodat ze de soms belastende behandelingen of ingrepen beter doorstaan. Het beeldverslag vormt een goed aanknopingspunt voor gesprekken die met het zieke kind (en de ouders) worden gevoerd. Franniez heeft een geheim hoekje op de website (www.franniez.nl), waar kinderen en hun ouders kunnen delen wat er allemaal rondom de ziekte gebeurt. Het hoekje op de Franniez-website is bereikbaar via een code die de kinderen en ouders kunnen vinden in een speciaal kluisje bovenin de Franniez-spiraal.

Smiley

Op woensdag 1 december 2010 zijn we de trotse bezitters geworden van de smiley. Een kinderafdeling komt in aanmerking voor een smiley, als zij voldoet aan de hieronder genoemde criteria.

 • Ouders kunnen de hele dag bij het kind blijven
 • Een van de ouders kan bij het kind overnachten bij een opname
 • Een van de ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij een operatie.
 • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose
 • Ouders en kind worden voor de opnamedag gezien door een anesthesist.

Gratis draadloos internet voor patiënten

Alle patienten (en ouders) op de verpleegafdelingmogen gebruik maken van het Maastricht UMC+ gasten WIFI. Hierdoor kunnen patienten draadloos internetten of e-mailen vanuit het ziekenhuisbed. Het gebruik van het gasten WIFI is gratis! Wel moet men hiervoor de eigen laptop of tablet meenemen. (Deze kan als hij niet in gebruik is, in het kluisje op de kamer worden bewaard) Kinderen die bedlegerig en langdurig opgenomen zijn kunnen eventueel een laptop via het pedagogisch team lenen. Op de PICU (intensive care) is i.v.m. de gevoelige apparatuur geen gebruik van het Maastricht UMC+ gasten WIFI mogelijk.

Video-team

In navolging van enkele andere afdelingen in het ziekenhuis gaan we video opnames maken van verpleegkundige handelingen en situaties. Deze opnames worden vervolgens door verpleegkundigen hier op de afdeling besproken. Op deze wijze beogen wij te leren van wat wij zien en te verbeteren waar nodig is. De doelstelling is veiligheid en kwaliteit op de afdeling te bevorderen door van elkaar te leren en kritisch te kijken naar de wijze waarop er gewerkt wordt. Er zullen video-opnames worden gemaakt van verpleegkundigen terwijl ze aan het werk zijn. Deze opnames zullen hier op de afdeling in de vergaderruimte door de verpleegkundigen besproken worden. De opnames blijven bewaard op de afdeling (zij zullen dus niet op youtube of op televisie verschijnen). Hoewel uw kind niet het object van aandacht is in dit project, bestaat de kans dat uw kind in beeld komt wanneer medewerkers met de camera gevolgd worden. Wij willen uw toestemming vragen voor het opnemen van videobeelden van verpleegkundigen terwijl zij uw kind verzorgen. Uw mondelinge toestemming is voldoende. Uw medewerking is geheel vrijwillig. U heeft ten alle tijden de vrijheid om op deze beslissing terug te komen. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.