Voor ouders

Na ontslag

Weer thuis

Een ziekenhuis opname is niet niks voor kinderen. ze voelden zich misschien alleen en bang. Daarom hebben ze, als ze weer thuis zijn, meestal tijd nodig om deze gebeurtenissen te verwerken. In die tijd hebben ze extra aandacht, warmte en geduld nodig. Uw zoon of dochter zal opnieuw een gevoel van veiligheid en geborgenheid moeten krijgen. Het 'lastige'gedrag uit zich er bijvoorbeeld in dat uw kind geen moment alleen gelaten wil worden, prikkelbaar is of in zichzelf gekeerd. Dit gedrag uit zich bijvoorbeeld in de peuterspeelzaal of creche.

Is dit bij uw kind het geval, dan kan het helpen om de eerste keren mee te gaan naar de opvang. Ook komt het voor dat kinderen (weer) gaan duimzuigen, bedplassen, stotteren, angstig dromen of agressief zijn. Het kind zal alle opgekropte spanningen moeten afreageren. Probeer er met uw kind over te praten. Wat gaat er in het kind om? Speel samen de ziekenhuissituatie na en laat uw kind eens de arts of de verpleegkundige zijn en u de patient. Misschien maakt het kind op die manier zijn gevoelens gemakkelijker kenbaar. Voor uzelf kan het ook een emotionele periode zijn (geweest). Vraag uw omgeving om hulp als dit nodig is.

Na verloop van tijd heeft het kind de mogelijke 'boosheid', opgekropte spanningen of emoties afgereageerd en is het vertrouwen hersteld. Kijk ook op: www.nahetziekenhuis.nl/ouders