Ik in het ziekenhuis

KINDER DAGVERPLEGING G3

Sinds 12 januari 2015 hebben wij als kinderafdeling een eigen KINDER DAGVERPLEGING op G3
Hier worden kinderen opgenomen voor 1 dag, voor een behandeling, onderzoek of operatie.
De afdeling is geopend van 7.30-16.30 uur.

Het kind meldt zich met de ouder(s) of verzorger(s) op afdeling B2 en wordt verwezen naar G3
Op G3 is geen bezoek toegestaan. Broertjes of zusjes mogen niet meekomen.
Bordjes met "kinder dagverpleging G3" verwijzen u naar de afdeling