Voor ouders

Andere afdelingen

POLIKlINIEK KINDERGENEESKUNDE

Uw huisarts verwijst u naar de kinderpoli. Uw eerste afspraak krijgt u thuisgestuurd.

Wat neemt u mee?

  • uw kind
  • uw afspraakbevestiging 
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje) 

U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistatrie, niveau 1 op het Poliplein. Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken. Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren. Een academisch ziekenhuis leidt ook artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle..Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

Telefoonnummer 043-387 53 00 

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

BLOEDPRIKKEN BIJ KINDEREN

Kinderen die komen voor bloed prikken, melden zich met een van de ouders of begeleiders bij de balie van het Diagnostisch Centrum. Hier komt een van de medewerkers u ophalen en gaat u samen naar de Kinderprikdienst.

Let op! Het bloedprikken bij kinderen wordt alleen gedaan op de locatie Maastricht UMC+.
Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 17.30 uur.
Telefoonnummer 043-387 47 00.

 

G3 KINDERDAGVERPLEGING

Sinds 12 januari 2015 hebben wij als kinderafdeling een eigen KINDER DAGVERPLEGING op G3
Hier worden kinderen opgenomen voor 1 dag, voor een behandeling, onderzoek of operatie.
De afdeling is geopend van 7.30-16.30 uur.

Het kind meldt zich met de ouder(s) of verzorger(s) op afdeling B2 en wordt verwezen naar G3
Op G3 is geen bezoek toegestaan. Broertjes of zusjes mogen niet meekomen.
Bordjes met "kinder dagverpleging G3" verwijzen u naar de afdeling

 

CHIRURGISCH DAGCENTRUM

Het Chirurgisch Dagcentrum is een afdeling in het ziekenhuis waar patiënten voor één dag (tussen 07.00 uur en 18.00 uur) terecht kunnen voor behandeling. De zorg die het Chirurgisch Dagcentrum geeft, is gelijk aan de zorg die een patiënt op een verpleegafdeling krijgt. Het enige verschil is dat de patiënten van het Chirurgisch Dagcentrum ‘s avonds weer naar huis gaan.

Het Chirurgisch Dagcentrum in het Maastricht UMC+ bestaat uit twee gedeelten: één gedeelte voor operatieve ingrepen en één verpleegkundig gedeelte.

  • In het operatieve gedeelte zijn zeven operatiekamers ondergebracht. Vier kamers zijn in gebruik voor behandelingen onder algehele narcose. Op de drie andere worden mensen onder plaatselijke verdoving geholpen.
  • Het verpleegkundig gedeelte bestaat uit drie vijfpersoonskamers. Hier liggen patiënten die een ingreep onder narcose krijgen. Daarnaast is er nog een uitslaapkamer voor negen personen.

De kinderen worden opgenomen op kamer twee (opname kamer). Na de operatie wordt uw kind teruggebracht naar kamer drie (observatiekamer).

U bereikt het Chirurgisch Dagcentrum via de lift op het poliplein. U gaat naar nivo 2. Daar staat aangegeven hoe u bij het Chirurgisch Dagcentrum komt.