Van 7 tot 11 jaar
Van 7 tot 11 jaar

Kinderadviesraad (KAR)

De KinderAdviesRaad (KAR) behartigt de belangen van alle kinderen en jongeren die in het MUMC+ komen of nog gaan komen. 

Waarom is er een KAR?

Het doel van de KAR is de zorg en het verblijf nog beter te maken voor kinderen in het MUMC+.De kinderen en jongeren krijgen een stem waardoor zij inbreng hebben en er beter naar hen geluisterd kan worden. Vanuit hun kind zijn hebben ze een heel andere inbreng dan professionals. Professionals denken vaak dat ze weten wat het kind wil en wat goed is voor een kind, maar dat kan verbazingwekkend anders zijn.  Hiermee helpt de KAR zorgprofessionals en ouders om wensen, ervaringen en behoeften van kinderen te verhelderen en hun rechten te bewaken.

Wie zit er in de KAR?

De raad bestaat uit 10 kinderen tussen de 8 en 18 jaar die zelf patiënt zijn of waren in het MUMC+.
Dit zijn; Noortje, Celeste, Maya, Kirsten, Quint, Robin, Julia, Indy, Isa en Nino.

Onderwerpen die bijvoorbeeld besproken worden

  • De inrichting van het ziekenhuis
  • Het eten in het ziekenhuis
  • Verbeteren van de zorg

Onderwerpen worden zelf ingebracht of vragen vanuit het ziekenhuis kunnen besproken worden. De kinderadviesraad heeft contact met de Raad van Bestuur en de cliëntenraad van het MUMC+.

Landelijke KinderAdviesRaad

Er is elk jaar een landelijke Kinderadviesraad, waarbij alle kinderadviesraden uit alle ziekenhuizen bij elkaar komen. De landelijke bijeenkomst voor alle KinderAdviesRaden van Nederland heeft als doel samen ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en bespreken hoe zij landelijk kunnen samenwerken. Het draagt daarnaast bij om nog beter de belangen van het kind en de jongere in het ziekenhuis te behartigen en kinderparticipatie in de zorg te bevorderen. Ieder jaar staan er thema’s op het programma die kinderen en jongeren belangrijk vinden.

Meer informatie, vragen

Als u vragen heeft of meer wilt weten over de KinderAdviesRaad stuur dan een email naar: kinderadviesraad@mumc.nl

Sluit de enquête