Vanaf 12 jaar
Vanaf 12 jaar

Kinder Dagverpleging C2

De kinderafdeling heeft een eigen Kinder Dagverpleging op C2.
Je bent hier 1 dag opgenomen voor een behandeling, onderzoek of operatie.

Je moet je melden op afdeling B2 en daarna ga je naar C2.
Op C2 is geen bezoek toegestaan. Ouders of verzorgers kunnen wel bij je blijven. Broertjes of zusjes mogen niet meekomen

Sluit de enquête